Jdi na obsah Jdi na menu

lokalita Česká Bělá

30. 12. 2009
Lokalita Česká Bělá se nachází asi 8 km jižně od Chotěboře. Jedná se o  výskyt polymetalických rud, které lze charakterizovat jako vysoce olovnaté a chudé na stříbro, které však přesto byly předmětem zájmu někdejších prospektorů a těžařů. Těžba vrcholila někdy po polovině 13. století. V rámci havlíčkobrodského rudního revíru náleží vedle lokalit Utín – Stříbrné Hory, dále Ovčín – Suchá – Sv. Kříž, nejvýznamnější místo právě České Bělé a okolí. Nejvýznamnější rudní struktury zde představují žíly směru SSZ-JJV zhruba v ose Počátky – Česká Bělá, které byly ve středověku v nejvydatnějších úsecích rozfárány. Na katastru Bělé se dnes nacházejí četné povrchové stopy těžby rud v podobě terénních tvarů jako jámy, obvaly,  
Nejrozsáhlejší důlní práce v obvodu (České) Bělé se v období 1250–1350 uskutečnily, podlekumulace obvalových tahů, v severní části katastru České Bělé v poloze Dvorsko.

Nálezy: Po rozbití křemenných žil lze snadno nalézt pyrit,sfalerit,galenit,arsenopyrit,vzácně stříbrné rudy.V dutinách se nalézají krystaly křišťálu do 1 cm.V místech úpravny rud též strusky.